NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Laipni lūdzam Finierkastē

Šie noteikumi un nosacījumi nosaka Finierkastes tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus.

Finierkaste atrodas:

Lokomatīvās 26, Rīga
LV-1057, Latvija
SIA “Drukājam Idejas”

 

Piekļūstot šai vietnei, mēs pieņemam, ka jūs pilnībā piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Pārtrauciet izmantot Finierkastes tīmekļa vietni ja jūs nepieņemat visus šajā lapā norādītos noteikumus un nosacījumus.

Turpmāk minētā terminoloģija ir piemērojama šiem noteikumiem un nosacījumiem, Privātuma apgalvojumam un paziņojumam par atteikšanos un jebkuram vai visiem līgumiem: “Klients”, “Jūs” un “Jūsu” attiecas uz jums – personai, kas piekļūst šai vietnei un pieņem Uzņēmuma noteikumus un nosacījumus. “Uzņēmums”, “Mēs paši”, “Mēs”, “Mūsu” un “Mūs” attiecas uz mūsu uzņēmumu. “Puse”, “Puses”, “Mēs” vai “Mūs” attiecas kopā gan uz Klientu un mums pašiem, vai arī atsevišķi uz Klientu vai mums pašiem. Visi termini attiecas uz maksājuma piedāvājumu, pieņemšanu un veikšanu, kas nepieciešams, lai veiktu mūsu palīdzības procesu Klientam vispiemērotākajā veidā, vai nu ar oficiālām sanāksmēm ar noteiktu laiku vai ar jebkādiem citiem līdzekļiem, ar iemeslu, lai izpildītu Klienta vajadzības attiecīgi pret Uzņēmumā minēto pakalpojumu/produktu sniegšanu un nodrošināšanu, saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem tiesību aktiem. Jebkura iepriekšminētās terminoloģijas izmantošana vai citi vārdi vienskaitlī, daudzskaitlī, lielformātā un/vai viņš/viņa vai viņi, tiek uzskatītas par savstarpēji aizvietojamām un tādēļ atsaucas uz to pašu.

Sīkfaili

Mēs izmantojam sīkdatnes. Izmantojot Finierkastes tīmekļa vietni, jūs piekrītat izmantot sīkfailus saskaņā ar Finierkastes Privātuma Politiku.

Lielākā daļa mūsdienu interaktīvo tīmekļa vietņu izmanto sīkfailus, lai ļautu iegūt lietotāja informāciju katram lietotāju apmeklējumam. Dažās no mūsu vietnes sadaļām tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu šīs sadaļas funkcionalitāti un lietotāju izmantošanas ērtumu. Sīkfailus var izmantot arī daži no mūsu saistītajiem uzņēmumiem/reklāmas partneriem.

Licence

Ja vien nav norādīts citādi, Finierkastei un/vai tās licences devējiem pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem Finierkastes materiāliem. Visas intelektuālā īpašuma tiesības ir rezervētas. Jūs varat apskatīt un / vai drukāt lapas no https://finierkaste.lv/ savai personiskajai lietošanai, ievērojot šajos noteikumos noteiktos ierobežojumus.

Jūs nevarat:

 1. Pārpublicēt materiālu no https://finierkaste.lv/ vietnes citur
 2. Pārdot, iznomāt vai pārlicenzēt materiālus no https://finierkaste.lv/
 3. Atveidot, dublēt vai kopēt materiālus no https://finierkaste.lv/

Izplatīt saturu no Finierkastes (ja vien saturs nav īpaši paredzēts izplatīšanai).

Hipersaite uz mūsu saturu

 1. Minētā veida organizācijas var izveidot saiti uz mūsu vietni bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas:
  1. Valsts aģentūras;
  2. Meklētājprogrammas;
  3. Ziņu organizācijas
  4. Tiešsaistes adrešu sarakstu izplatītāji, kad viņi iekļāvuši mūs sarakstu katalogā, var pievienot saiti uz mūsu vietni, tādā pašā veidā kā viņi pievieno hipersaiti uz citu uzskaitīto uzņēmumu tīmekļa vietnēm; un
  5. Sistēmiski akreditētie uzņēmumi, izņemot bezpeļņas organizācijas, labdarības centrus, un labdarības līdzekļu vākšanas grupas, kas nedrīkst izveidot hipersaiti uz mūsu vietni.
 1. Šīs organizācijas var pievienot saiti mūsu mājas lapai, publikācijām vai citai tīmekļa vietnes informācijai tik ilgi, kamēr saite: a) nekādā veidā nav maldinoša; (b) maldīgi nenorāda uz sponsorēšanu, apstiprinājumu un atbalstu, vai saistošās puses un tās produktu vai pakalpojumu atzīšanu; un (c) iederas saistošās puses tīmekļa vietnes saturā.
 2. Mēs pēc saviem ieskatiem varam izskatīt un apstiprināt citus saites pieprasījumus no šāda veida organizācijām:
  1. plaši pazīstamiem patērētāju un / vai uzņēmumu informācijas avotiem, piemēram, Amerikas Tirdzniecības kameras Automobiļu asociācija, AARP un Patērētāju savienība;
  2. dot.com sabiedrības vietnēm;
  3. asociācijām vai citām grupām, kas pārstāv labdarības organizācijas, tostarp labdarības sniegšanas vietnēm,
  4. tiešsaistes adrešu sarakstu izplatītājiem;
  5. interneta portāliem;
  6. grāmatvedības, tiesību un konsultāciju firmām, kuru galvenie klienti ir uzņēmumi; un
  7. izglītības iestādes un tirdzniecības apvienības.

Mēs apstiprināsim saites pieprasījumus no šīm organizācijām, ja konstatēsim, ka: (a) saite neatspoguļo nelabvēlīgi uz mums vai mūsu akreditētiem uzņēmumiem (piemēram, tirdzniecības asociācijas vai citas organizācijas, kas pārstāv aizdomīgus uzņēmējdarbības veidus, piemēram, darba iespējas mājās apstākļos, nav atļautas izmantot saiti); (b) organizācijai nav bijuši ar mums neapmierinoši gadījumi; (c) ieguvums no mums ar hiperlinku saistītās redzamības ir lielāks nekā specifiskās kompānijas neklātesamība; un d) saite ir saistīta ar vispārēju informāciju par resursiem vai citādi atbilst redakcionālam saturam informatīvajā biļetenā vai līdzīgā produktā, kas veicina organizācijas misiju.

Šīs organizācijas var piesaistīt mūsu mājas lapu, publikācijas vai citu tīmekļa vietnes informāciju tik ilgi, kamēr saite: a) nekādā veidā nav maldinoša; (b) maldīgi nenorāda uz sponsorēšanu, apstiprinājumu un atbalstu, vai saistošās puses un tās produktu vai pakalpojumu atzīšanu; un (c) iederas saistošās puses tīmekļa vietnes saturā.

Ja esat starp 2. punktā uzskaitītajām organizācijām un esat ieinteresēti sasaistīt mūsu vietni, jums ir jāpaziņo mums, nosūtot e-pastu uz adresi agris.burgmanis@gmail.com . Lūdzu, iekļaujiet savu vārdu, jūsu organizācijas nosaukumu, kontaktinformāciju (piemēram, tālruņa numuru un / vai e-pasta adresi), kā arī jūsu vietnes URL, to URL sarakstu, no kuriem jūs plānojat sasaistīt ar mūsu vietni, un URL sarakstu no mūsu vietnes, uz kuru vēlaties saistīt. Atbildi varat sagaidīt 2-3 nedēļu laikā.

Apstiprinātās organizācijas var ievietot hipersaiti uz mūsu vietni šādi:

 1. Izmantojot mūsu korporatīvo nosaukumu; vai
 2. Izmantojot vienotu resursu lokatoru (Web adresi), ar ko ir sasaiste; vai
 3. Izmantojot jebkuru citu sasaistīto tīmekļa vietnes aprakstu vai ar to saistīto materiālu, kas loģiski atbilst sasaistītās puses tīmekļa vietnes satura kontekstam un formātam.

Nav atļauts izmantot Finierkastes logotipu vai citus mākslas darbus sasaistei bez preču zīmes licences vienošanās.

Iframes

Bez iepriekšējas atļaujas un rakstiskas apstiprinājuma jūs nedrīkstat veidot rāmjus mūsu tīmekļa lapās vai izmantot citus paņēmienus, kas jebkurā veidā maina mūsu tīmekļa vietnes vizuālo prezentāciju vai izskatu.

Tiesību rezervēšana

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem pieprasīt noņemt visas saites vai konkrētu saiti uz mūsu vietni. Jūs piekrītat nekavējoties noņemt visas saites uz mūsu vietni pēc šāda veida pieprasījuma. Mēs arī paturam tiesības grozīt šos noteikumus un nosacījumus un saistīšanas politiku jebkurā laikā. Turpinot saites izveidošanu uz mūsu vietni, jūs piekrītat ievērot šos saites izveidošanas noteikumus un nosacījumus.

Saites noņemšana no mūsu vietnes

Ja atrodat jebkādu saiti mūsu tīmekļa vietnē vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē, kas jebkāda iemesla dēļ ir nevēlama, varat sazināties ar mums par to. Mēs izskatīsim pieprasījumus noņemt nevēlamās saites, bet tas nav mūsu pienākums to darīt vai atbildēt
tieši jums.

Kamēr mēs cenšamies nodrošināt, lai informācija šajā tīmekļa vietnē būtu pareiza, mēs neattaisnojam tās pilnīgumu vai precizitāti; mēs arī neapņemamies nodrošināt, ka tīmekļa vietne paliek pieejama vai tīmekļa vietnes materiāli tiek atjaunināta.

Satura Atbildība

Mēs nebūsim atbildīgi par jebkuru saturu, kas parādās jūsu vietnē. Jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus un aizstāvēt mūs pret visām pretenzijām, kas izriet no jūsu tīmekļa vietnes vai ir balstītas uz to. Neviena saite (-es) nevar parādīties tajās Jūsu tīmekļa vietnes lapās vai kontekstā, kurā ir saturs vai materiāli, kurus var interpretēt kā apmelojošus, piedauzīgus vai kriminālus, vai kas pārkāpj vai aizstāv pārkāpumus pret trešo pušu tiesībām.

Paziņojums par atteikšanos

Ievērojot maksimāli pieļaujamo piemērojamo likumu, mēs izslēdzam visus ar mūsu vietni saistītos apgalvojumus, garantijas un nosacījumus un šīs vietnes izmantošanu (ieskaitot, bet ne tikai, visas ar likumu noteiktās garantijas attiecībā uz apmierinošu kvalitāti, piemērotību mērķim un/vai saprātīgas piesardzības un prasmju izmantošanu). Nekas šajā paziņojumā par atteikšanos neļaus:

 1. ierobežot vai izslēgt mūsu vai jūsu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies nolaidības dēļ;
 2. ierobežot vai izslēgt mūsu vai jūsu atbildību par krāpšanu vai krāpniecisku sagrozījumu;
 3. ierobežot jebkuru no mūsu vai jūsu saistībām tādā veidā, kas nav atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; vai
 4. izslēgt jebkuru no mūsu vai jūsu saistībām, kuras saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem nevar izslēgt.

Šajā iedaļā un citur šajā paziņojumā par atteikšanos ietvertie atbildības ierobežojumi un izņēmumi:
a) ir pakļauti iepriekšējam punktam; un
b) reglamentē visas saistības, kas izriet no paziņojuma par atteikšanos vai saistībā ar šīs atteikšanās tēmu, ieskaitot saistības, kas rodas līgumā, zaudējumoS (ieskaitot neuzmanību) un par likumā noteiktā pienākuma pārkāpšanu.

Tādā pakāpē, kamēr tīmekļa vietne un informācija un pakalpojumi tīmekļa vietnē tiek sniegti bez maksas, mēs neesam atbildīgi par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem.

Cenas un apmaksa

Produktu cenas, kuras var redzēt mājaslapas veikala katalogā, kā arī cenas noteiktas par pakalpojumu izmantošanu un personalizētiem pasūtījumiem, ir norādītas EIRO valūtā, ieskaitot nodokļus. Piegādes un iepakošanas cenas būs iekļautas. PVN daudzums, piegādes un iepakošanas cenas būs norādītas pavadzīmē.

Visi pasūtījumi būs apmaksājami valūtā, kuru izvēlās pircējs pasūtīšanas procesa laikā, atkarībā no tā, kurā valstī pasūtījums tiek veikts. Valūtu izvēlēties var starp tām valūtām, kas norādītas mājaslapā piedāvātās izvēlnes.

Finierkaste saglabā tiesības mainīt cenas jebkurā laikā. Pavadzīmes par produktiem tiks izgatavotas balstoties uz tām cenām, kuras bija spēkā brīdī, kad Finierkaste apstiprinājusi pasūtījumu.

Finierkaste pieņem apmaksu par produktiem ar PayPal, bankas rekvizītiem, skaidrā naudā izņemot produktu birojā, vai caur internetveikalu ar kredītkartēm un debitkartēm (MasterCard, Visa).